Blog categories

Comments

ВІДХИЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ЗГІДНО З НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ ЗАКОНУ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ»

ВІДХИЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ЗГІДНО З НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ ЗАКОНУ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ»

В новій редакції Закону України “Про публічні закупівлі”, яка вступила в дію 19 квітня 2020 року, стало більше підстав для відхилення тендерної пропозиції. Також вони розписані більш детально, тож у Замовника тепер не має виникати питань з тим, яку ж підставу для відхилення слід зазначати. 

Відповідно Замовник відхиляє тендерну пропозицію, якщо:

1. Учасник процедури закупівлі не відповідає певним вимогам, які ми розглянемо далі;

2. Якщо вона не відповідає певних вимогам;

3. Якщо Переможець тендеру не надав певних документів чи відмовився від підписання договору.

А тепер ми розглянемо все це детальніше.

Підстави для відхилення пропозиції Учасника тендеру

Замовник відхиляє тендерну пропозицію, якщо учасник:

 • не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 цього Закону;
 • не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам.
  Тут мова йде про інші документи (не згідно статті 16 та 17 Закону), які вимагались замовником, але не були надані Учасником. Наприклад, копія установчого документу, документ, що підтверджує статус платника ПДВ тощо.
 • зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною 15 статті 29 цього Закону;
  Згідно ч. 15 ст. 29 Закону Замовник може звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. 
  Якщо за результатами такого звернення виявиться, що учасник надав в недостовірну інформацію в складі своєї пропозиції, то Замовник має відхилити таку пропозицію.
 • не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції;
  Тут більш-менш все зрозуміло. Ненадання тендерного забезпечення або надання не в тому вигляді в якому було зазначено Замовником теж є підставою для відхилення.
 • не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.
  В новій редакції Закону з’явилась можливість у Постачальника виправити деякі помилки в тендерній пропозиції. Якщо ж Постачальник цього не зробить, то Замовник може відхилити таку пропозицію.
 • не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 цього Закону.
  Ще одна новинка Закону — аномально низька ціна. Детальніше про це можна почитати в статті Аномально низька ціна в Прозорро.
  Якщо Учасник запропонував аномально низьку ціну і не надав або надав недостатнє обгрунтування, то Замовник відхилить таку пропозицію.
 • визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 цього Закону;
  Тут слід пам’ятати, що в статті 28 Закону зазначено, яку інформацію не можна визначити конфіденційною. Мова йде про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону. Якщо постачальник зробить якийсь з перерахованих документів конфіденційним, то це буде підставою для відхилення.

Замовник відхиляє тендерну пропозицію, якщо тендерна пропозиція:

 • не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.
  В даному випадку Замовник має зазначити, яким саме вимогам не відповідає тендерна пропозиція Постачальника. Наприклад, вказати на інформацію з технічного вимог тощо.
 • викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією;
  Згідно статей 21 та 22 Закону Замовник має зазначити в оголошенні про закупівлю та в тендерній документації мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції. Якщо ж тендерна пропозиція складена іншою мовою, аніж та, яку вимагав Замовник — це підстава для відхилення.
 • строк дії якої закінчився.
  Згідно зі статтею 22 Закону строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними, але не менше 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 
  Також Замовник, згідно зі статтею 26 Закону має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Якщо ж строк дії пропозиції завершився, то Замовник відхиляє таку пропозицію.

Відхилення пропозиції переможця тендеру

Замовник відхиляє пропозицію переможця процедури закупівлі, якщо:

 • переможець відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю.
  Тут було б добре, якби був лист від Переможця про те, що він не бажає підписувати договір або будь-що інше, що могло б підтвердити небажання Постачальника підписувати договір. 
 • не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону.
  Варто пам’ятати, згідно зі статтею 17 Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.
 • не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 цього Закону.
  Надання ліцензію має вимагатись при підписанні договору відповідно до статті 41, при цьому ця вимога має бути зазначена в тендерній документації Замовника.
 • не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником.

Як опублікувати інформацію про відхилення в Прозорро

Інформація про відхилення тендерної пропозиції публікується в системі Прозорро протягом одного дня з дня ухвалення рішення про відхилення. 

В інформації про відхилення вказуються підстави відхилення тендерної пропозиції (з посиланням на відповідні норми цього Закону та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність).

Якщо Учасник, якого відхилили, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні та протоколі розгляду тендерних пропозицій, він може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації.

Замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через 5 календарних днів з дня надходження такого звернення через систему.

Про це та багато іншого вже зовсім скоро спільно з провідними експертами ми поговоримо на ІІ Всеукраїнському Форумі «Публічні закупівлі в дорожній галузі 2020-2021».

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://vda.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/headers_analitica.png);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}